събота, август 06, 2005

1 месец в действия

Вече един месец сме в действие - всичко работи добре засега, чакаме делегирането на .bg подзоната, което вероятно ще стане на есен.
Има още неща които да се обсъдят, но това ще стане след отпуските.